PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.
Česká republika

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Děkan Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas a nejchytřejší Čech

PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. je děkanem Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas, ředitel Střední školy Kostka a Základní umělecké školy Kostka.
 
 Dále působí na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Přírodovědné a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Je rovněž prezidentem vzdělávací společnosti se sídlem v Londýně a učí rekreologii na odborných stážích pořádaných po celém světě od New Yorku přes Barcelonu až po Athény. Je jedním z velmi mála lidí na světě, jimž byla při oficiálních testech IQ naměřena hodnota vyšší než 200. Podle Mensa International v ČR je s IQ 206 nejchytřejším Čechem.
 
 Karel je také úspěšný malíř a spisovatel. Malbě se věnuje s přestávkami od r. 1985, svá výtvarná díla vystavuje po celém světě pod pseudonym Cubeca.  Literární díla vydává pod pseudonymem Charles Bourke, je autorem odborného textu Črty z psychologie a komunikace (2007) a knihy na pomezí náboženství a filozofie Kdo jsme: obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí (2015).