Alica Koblovská
Česká republika

Alica Koblovská

Chief Legal Officer skupiny ARETE

Alica je zodpovědná za dohled nad všemi právními záležitostmi v rámci skupiny ARETE. To zahrnuje poskytování strategického právního poradenství, zajišťování souladu s příslušnými zákony a etickými normami, přípravu a revizi smluv, zmírňování právních rizik a zastupování zájmů ARETE při právních jednáních a rozhodovacích procesech.

Alicina kariéra je pevně spjata s odvětvím nemovitostí. Před nástupem do ARETE působila jako General Counsel ve skupině českého investora, kde měla na starosti právní záležitosti a dohlížela na právní aspekty při vytváření skupinové struktury a realizaci transakcí. Na začátku své kariéry vykonávala Alica právní praxi v renomované české advokátní kanceláři, kde se specializovala na záležitosti týkající se komerčních nemovitostí a obchodních jednání.

Alica ukončila studium práva v České republice, přičemž v rámci svého vzdělávání strávila rok ve Francii. Získala také cenné zkušenosti praxí u Nejvyššího soudu a v advokátní kanceláři Clifford Chance. Je členkou České advokátní komory.